Stredné Taliansko postihnuté sériou zemetrasení

with Nekomentované

Dnes, 18.1.2017, bolo územie stredného Taliansko postihnuté sériou silnejších zemetrasení, z ktorých zatiaľ štyria (tab. 1) mali magnitúdo viac ako 5. Epicentrá týchto zemetrasení sa nachádzajú približne 20 km severozápadne od mesta L’Aquila a 95 km severovýchodne od Ríma. Ohniská sa nachádzajú v rovnakej zdrojovej zóne, v ktorej došlo 24. augusta 2016 k ničivému zemetraseniu, ktoré si vyžiadalo aj ľudské obete.

Dátum Čas (UTC) Zemepisná šírka Zemepisná dĺžka Magnitúdo Región
18.1.2017 09:25:41.3 42,56o N 13,26o E 5,3 stredné Taliansko
18.1.2017 10:14:10.8 42,53o N 13,28o E 5,7 stredné Taliansko
18.1.2017 10:25:25.0 42,49o N 13,31o E 5,3 stredné Taliansko
18.1.2017 13:33:37.2 42,48o N 13,28o E 5,2 stredné Taliansko

 

Tab. 1. Zoznam zemetrasení s magnitúdom vyšším ako 5 podľa stránky www.emsc-csem.org.

Súčasné zemetrasenia v Taliansku, rovnako ako aj následné dotrasy, zaznamenali aj seizmické stanice Národnej siete seizmických staníc (NSSS), prevádzkovanej Ústavom vied o Zemi SAV (obr. 1). Systém automatickej detekcie a lokalizácie seizmických javov NSSS už pár minút po vzniku zemetrasení detegoval na seizmických záznamoch signály spôsobené talianskym zemetrasením, vypočítal prvý odhad polohy ohniska (miesta vzniku zemetrasenia) a veľkosti zemetrasenia (obr. 2). Tieto prvotné údaje sú vo veľmi dobrej zhode s parametrami určenými medzinárodným seizmologickým centrom EMSC-CSEM (obr. 3).

 

Taliansko-1
Obr. 1. Záznamy zemetrasenia 18. 1. 2016 v strednom Taliansku o 13:33 UTC seizmickými stanicami na území Slovenska spolu s označením časov príchodov identifikovaných seizmických vĺn.

 

Taliansko-2
Obr. 2. Výsledky prvotného automatického spracovania záznamov staníc Národnej siete seizmických staníc a staníc virtuálnej siete Oddelenia seizmológie ÚVZ SAV (staníc Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko a vybraných zahraničných seizmických staníc).

 

Taliansko-3
Obr. 3. Lokalizácia epicentra zemetrasenia medzinárodným seizmologickým centrom EMSC-CSEM.