ŠTÚDIO TA3: Paleontológ A. Čerňanský o najstaršom stavovci na Slovensku

with Nekomentované

V relácii Štúdio TA3 porozprával paleontológ Andrej Čerňanský z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave o náleze najstaršieho stavovca, objaveného na území Slovenska. Ide o kostrové pozostatky plaza (Pachypleurosaura) zo súvrstvia gutensteinských vápencov Demänovskej doliny staré asi 245 mil. rokov. Členom výskumného tímu bol aj Juraj Šurka z banskobystrického pracoviska Geologického odboru ÚVZ SAV. Kostra bola analyzovaná v laboratóriu mikro-CT tomografie na pracovisku v Banskej Bystrici.