Ústav vied o Zemi na výstave CONECO 2016

with Nekomentované

Slovenská akadémia vied sa zúčastnila v dňoch 6.- 9. apríla 2016 veľtrhu CONECO - RACIOENERGIA - VODA v bratislavskej Inchebe. Prvý krát ponuku SAV predstaviť výsledky svojej práce využil aj Ústav vied o Zemi SAV. Naša účasť bola skôr symbolická: vo forme troch posterov a propagačného materiálu predstavenia projektu veľkokapacitného úložiska energie (spolu s Ústavom anorganickej chémie SAV a NAFTA, a.s.).  Napriek tomu je takáto forma prezentácie vedeckých výsledkov pre možné použitie v praxi dôležitá, na zváženie do budúcnosti je však zatraktívnenie formy prezentácie pre verejnosť.

 

Text: J. Madarás

Foto: J. Madarás