Ústav vied o Zemi SAV sa úspešne prezentoval na „festivale“ Víkend so SAV

with Nekomentované

V dňoch 21. a 22.6. 2019 sa na Primaciálnom námestí v Bratislave uskutočnil druhý ročník podujatia „Víkend so Slovenskou akadémiou vied“, na ktorom Ústav vied o Zemi SAV spolu s ďalšími 23 ústavmi SAV úspešne prezentoval širokej verejnosti zaujímavé výsledky vedeckého bádania.

V piatok 21.6. prezentovali svoju činnosť vedeckí pracovníci z Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV, z oddelenia geomagnetizmu a seizmológie. Návštevníci sa dozvedeli ako vzniká magnetické pole a ako ho meriame, prečo je magnetické pole dôležité pre život na Zemi, čo znamená pojem kozmické počasie, alebo prečo kompas nie vždy smeruje na geografický sever. Mohli si tiež prezrieť stopové detektory, ktorými sa meria objemová aktivita radónu. Oddelenie seizmológie sa prezentovalo rôznymi interaktívnymi modelmi, ktoré schematicky znázorňovali vznik zemetrasení a vplyv seizmických vĺn na výškové budovy. Nechýbali ani grafické pomôcky, ktoré veľmi stručne a výstižne popísali seizmickú aktivitu na území Slovenska. Zvedaví návštevníci si dokonca mohli vytvoriť aj vlastné zemetrasenie.

V sobotu 22.6. prezentovali ukážky svojej činnosti vedeckí pracovníci z Geologického odboru ÚVZ SAV. Záujemcovia si mohli pozrieť voľným okom, ale aj pod mikroskopom rôzne druhy fosílií, nájdené na Slovensku ale i vo svete. Lákadlom bol papierový model sopky vo forme skladačky, ktorý zruční najmladší zvedavci mohli zlepiť a vyfarbiť do podoby vlastnej sopky. Veľký záujem bol aj o pestrú kolekciu typov sopečných hornín. Prezentácia stánku zožala úspech, o čom svedčil veľký záujem dospelých a detských návštevníkov.

 

Text: Iveta Smetanová, Silvia Antolíková, ÚVZ SAV