Ústav vied o Zemi SAV úspešne bodoval v Cenách Slovenskej akadémie vied za rok 2020

with Nekomentované

V komornom prostredí Malého kongresového centra SAV v Bratislave na Štefánikovej ulici  oceňovali aj tento rok špičkových vedcov SAV. Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyšším ocenením tvorivej činnosti jej vedcov. Dodržiavanie prísnych pandemických opatrení rozdelilo udeľovanie cien na dva dni a po jednotlivých oddeleniach vied. Ceny SAV pre 1. oddelenie vied odovzdal v pondelok 28. júna 2021 predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., za prítomnosti predsedníčky Snemu SAV RNDr. Kataríny Gmucovej, CSc. a podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied – Mgr. Martina Venharta, PhD.

Pozvanie na slávnostný ceremoniál prijal aj MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ako uviedol v slávnostnom príhovore Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR, ocenení vedci sú len vzorkou špičkových vedcov SAV, ktorí vedia konkurovať aj vedcom v zahraničí, a samotná SAV je inštitúciou, ktorá disponuje veľmi kvalitným vedeckým potenciálom.

 

CENY SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2020 V 1. ODDELENÍ VIED O NEŽIVEJ PRÍRODE

Cieľom vedeckej práce SAV je, aby sa vedela transferovať do verejného života, konštatoval v príhovore pre 1. oddelenie vied predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. A práve oddelenie o neživej prírode považuje za tú časť SAV, ktorá má najväčší potenciál transferovať vedecké poznatky do praxe.

 

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladých pracovníkov získal:

Mgr. Martin Števko, PhD., z Ústavu vied o Zemi SAV, za sériu publikácií v oblasti mineralogického výskumu a za objavy nových minerálov na území Slovenskej republiky.

 

Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy v 1. oddelení vied udelili:

RNDr. Matejovi Balážovi, PhD., z Ústavu geotechniky SAV.

 

V oblasti špičkových publikácií boli v 1. oddelení vied ocenení:

RNDr. Peter Vajda, PhD., Ústav vied o Zemi v kategórii špičková časopisecká publikácia.

 

V kategórii Nature Index získali cenu:

RNDr. Marcel Človečko, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV

Ing. Ján Šoltýs, PhD., Elektrotechnický ústav SAV

Mgr. Adam Tomašových, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV

Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD., Ústav stavebníctva a architektúry SAV.

 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu Ústavu vied o Zemi SAV vo výnimočných výsledkoch vedeckého bádania.

 

S použitím informácií od Andrei Nozdrovickej  spracoval Ján Madarás
Foto: J. Madarás