Víťazstvo Lucie Žatkovej v súťaži prezentácií posterov na konferencii Geochémia 2019

with Nekomentované

Doktorandka nášho ústavu, Mgr. Lucia Žatková, získala cenu Stanislava Gazdu za najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov na konferencii GEOCHÉMIA 2019, ktorá sa konala v Častej - Papierničke v dňoch 3.-4. 12. 2019. Poster s názvom „Fosílne biomarkery v sedimentoch tatranských plies odrážajú zmeny bioty v holocéne“, v stanovenom krátkom čase stručne, ale zrozumiteľne, odprezentovala. Lucii srdečne blahoželáme!

Foto: T. Lánczos