Zemetrasenie na strednom Považí

with Nekomentované

Dňa 17. augusta 2018 o 3:25 LSEČ došlo na strednom Považí k slabému zemetraseniu. Epicentrum zemetrasenia bolo približne 3 km východne od Trenčianskych Teplíc pri obci Omšenie (www.seismology.sk/Local_Earthquakes/). Lokálne magnitúdo bolo určené 2,9 a hĺbka zemetrasenia 0,3 km. Zemetrasenia v tejto oblasti nie sú výnimočným geologickým javom. Oblasť stredného Považia je seizmicky aktívna, o čom svedčia zemetrasenia pozorované a zaznamenané v minulosti. Posledné silnejšie zemetrasenie v tomto regióne bolo zaznamenané 28. apríla 1988 s lokálnym magnitúdom 3,6, ktoré spôsobilo škody v Hornej Porube a Valaskej Belej.

Zemetrasenie bolo zaznamenané seizmickými stanicami slovenskej Národnej siete seizmických staníc  a Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko.

Ústav vied o Zemi SAV v Bratislave bude naďalej analyzovať záznamy seizmických staníc, ako aj údaje o pozorovaných účinkoch zemetrasenia.

Prosíme preto občanov, ktorí účinky zemetrasenia pocítili, aby čo najskôr vyplnili dotazník (http://www.seismology.sk/Makroseizmika/makro1.php). Údaje od každého pozorovateľa sú cenné a preto je užitočné, aby dotazník vyplnili aj blízki susedia, pokiaľ zemetrasenie pozorovali.

 

Text: Kristián Csicsay