Zemetrasenie v Rumunsku 24. septembra 2016

with Nekomentované

Dňa 24. septembra 2016 o 02.11 hod. miestneho času zasiahlo územie stredného Rumunska zemetrasenie s lokálnym magnitúdom 5,3. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v regióne Vrancea, približne  150 km severne od Bukurešte a ohnisko zemetrasenia bolo v hĺbke 92 km (zdroj: rumunská seizmologická služba).

Zemetrasenia v tomto regióne nie sú výnimočnými javmi. Región Vrancea je najaktívnejšou seizmickou zónou v celom karpatskom oblúku. V minulosti sa tu už vyskytli zemetrasenia s fatálnymi následkami, ktoré spôsobili zranenia a smrť mnohých ľudí (tabuľka). Tento región sa vyznačuje aj zemetraseniami, ktoré majú ohniská v hĺbke viac ako 150 km.

Zoznam najničivejších zemetrasení z regiónu Vrancea, kedy došlo škodám aj na ľudských životoch (zdroj: www.emsc-csem.org):

Dátum Magnitúdo Počet obetí
1838-01-23 6,9 42
1940-11-10 7,3 1000
1977-03-04 7,2 1581

 

Terajšie zemetrasenie v Rumunsku bolo zaznamenané aj seizmickými stanicami Národnej siete seizmických staníc (NSSS), prevádzkovanej Ústavom vied o Zemi SAV (Obr. 1-2) Systém automatickej detekcie a lokalizácie seizmických javov NSSS už pár minút po vzniku zemetrasenia detegoval na seizmických záznamoch signály spôsobené rumunským zemetrasením, vypočítal prvý odhad polohy ohniska (miesta vzniku zemetrasenia) a veľkosti zemetrasenia (Obr. 3). Tieto prvotné údaje sú vo veľmi dobrej zhode s neskoršími finálnymi parametrami určenými medzinárodným seizmologickým centrom CSEM-EMSC.

Obr. 1: Záznamy zemetrasenia 24.9.2016 v Rumunsku stanicami Národnej siete seizmických staníc spolu s označením časov príchodov identifikovaných seizmických vĺn).
Obr. 1: Záznamy zemetrasenia 24.9.2016 v Rumunsku stanicami Národnej siete seizmických staníc spolu s označením časov príchodov identifikovaných seizmických vĺn).
Obr. 2: Detail záznamu zemetrasenia seizmickou stanicou Červenica.
Obr. 2: Detail záznamu zemetrasenia seizmickou stanicou Červenica.
Obr. 3: Výsledky prvotného automatického spracovania záznamov staníc Národnej siete seizmických staníc a staníc virtuálnej siete Oddelenia seizmológie ÚVZ SAV (staníc Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko a vybraných zahraničných seizmických staníc)
Obr. 3: Výsledky prvotného automatického spracovania záznamov staníc Národnej siete seizmických staníc a staníc virtuálnej siete Oddelenia seizmológie ÚVZ SAV (staníc Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko a vybraných zahraničných seizmických staníc)