RP-19-4-23

with No Comments

Radovan Kyška-Pipík: Plesá ako svedkovia zmien tatranskej prírody 19.4.2023 o 15.00 prezenčne – PriFUK v Bratislave, v miestnosti B1 – AMOS dištančne – cez aplikáciu MS Teams:  https://lnk.sk/alde

COST CA20108 míting

with No Comments

V dňoch 16-19.4.2023 sa uskutoční v Smoleniciach generálny míting COST CA20108 FAIR Network of micrometeorological measurements” (FAIRNESS). Mítingu sa zúčastňujú odborníci z 29 krajín, prejednávaná téma sú mikrometeorologické merania v … read more >

Buczko-23-03-23

with No Comments

IB-MO-03-23

with No Comments

AV CR

with No Comments

Cambel Medal Talks

with No Comments

PN-22-02-21

with No Comments

online na facebookovej stránke SAV

JoM 04-02-20

with No Comments

JaM 28-01-20

with No Comments
1 2 3 4