Popularizačná prednáška a exkurzia pre stredoškolákov programu Erasmus na Ústave vied o Zemi SAV

with Nekomentované

Geofyzikálny odbor Ústavu vied o Zemi SAV hostil dňa 25.10.2018 stredoškolských študentov a ich pedagógov z Talianska, Maďarska, Česka a Slovenska vrámci medzinárodného programu ERASMUS+ KA2 Strategic partnership: European Investigation Team (2018-1-SK01-KA229-046397). Študentov privítal zástupca riaditeľa ústavu RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. Peter Vajda poslucháčom predniesol vedecko–popularizačnú prednášku „Studying volcanoes and predicting eruption hazards: A detective work of a geophysicist“. Po živej diskusii študenti navštívili seizmické laboratórium, kde ich kolegyne Miriam Kristeková a Zuzana Chovanová oboznámili so zberom dát z Národnej seizmickej siete a s interpretáciou registrovaných zemetrasení. Celé podujatie študentov zaujalo, malo úspech a priaznivý ohlas, o čom svedčí aj natiahnutie programu o jednu hodinu.

Text a foto: P. Vajda, S. Antolíková