Zemetrasenia na strednom Slovensku v novembri 2015

with Nekomentované

Dňa 3. novembra 2015 došlo na strednom Slovensku medzi Banskou Bystricou a Podbrezovou k zemetraseniu s lokálnym magnitúdom 3.2 o 14:02 SEČ.

Dňa 5. novembra 2015 došlo o 23:44 SEČ pri Rajeckej Lesnej k slabému zemetraseniu s lokálnym magnitúdom 2.1.

Obidve tieto zemetrasenia boli aj makroseizmicky pozorované obyvateľmi okolitých obcí.

Zemetrasenia boli zaznamenané seizmickými stanicami slovenskej Národnej siete seizmických staníc a Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko.

Ústav vied o Zemi SAV v Bratislave bude naďalej analyzovať záznamy seizmických staníc, ako aj údaje o pozorovaných účinkoch zemetrasení.