Po dobšináite má Slovensko opäť nový minerál

with Nekomentované

Slovensko dalo svetu ďalší nový minerál – argentopolybazit. Jeho typovou lokalitou je Kremnica. Vytvára čierne tabuľkovité kryštály až do veľkosti 5 milimetrov. Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri … čítať ďalej >

Výročie zemetrasení 6.2. a 18.2.1822 pri Komárne

with Nekomentované

V dňoch 6. a 18. februára 2022 sme si pripomenuli 200. výročie stredne silných zemetrasení, ktoré postihli mesto Komárno a obec Iža. Zemetrasenia z rokov 1822 sa radia do obdobia zvýšenej seizmickej aktivity seizmickej … čítať ďalej >

Úspech slovenských gravimetrikov

with Nekomentované

Európska iniciatíva AlpArray, ktorá vznikla v roku 2015, je zameraná na zdokonalenie nášho chápania geologického vývoja pohoria Álp a seizmického rizika v horskom systéme Alpy-Apeniny-Karpaty-Dinaridy. Iniciatíva integruje súčasný výskum Zeme s geofyzikálnymi … čítať ďalej >

Riaditeľ ústavu odovzdal Medailu Bohuslava Cambela laureátom za roky 2020 a 2021

with Nekomentované

Dňa 22.11.2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Medaily Bohuslava Cambela za roky 2020 a 2021, ktorú každoročne Ústav vied o Zemi SAV udeľuje vedeckým pracovníkom za ich významný prínos v niektorej … čítať ďalej >

Magnetotelurické merania v Laponsku

with Nekomentované

Pracovníci oddelenia geomagnetizmu Ústavu vied o Zemi SAV Ján Vozár, Jozef Madzin a Lenka Ondrášová sa v spolupráci s kolegami z Technickej univerzity v Lulei a z geofyzikálneho ústavu Českej akadémie vied v dňoch 13.7. … čítať ďalej >

Bulgarian-Slovak cooperation on Jurassic foraminifers funded by the National Scholarship Programme

with Nekomentované

We are pleased to report that our long-term collaborator Prof. Daria K. Ivanova (Department of Paleontology, Stratigraphy and Sedimentology, Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences) worked at our institute in … čítať ďalej >

Paleontologická expedícia v Uzbekistane

with Nekomentované

Dr. Rastislav Milovský a Mgr. Juraj Šurka, z detašovaného pracoviska ÚVZ SAV v Banskej Bystrici, sa od 22. septembra do 12. októbra 2021 aktívne zúčastnili paleontologickej expedície v Uzbekistane v … čítať ďalej >

Slovenskí vedci merali na Etne gravitačné dáta

with Nekomentované

Kolegovia Pavol Zahorec z Oddelenia gravimetrie a geodynamiky Ústavu vied o Zemi SAV a Juraj Papčo z Katedry globálnej geodézie a geoinformatiky STU v Bratislave sa v minulých dňoch nachádzali na sopke Etna na … čítať ďalej >

Horúca vlna v júni 2021 zasiahla aj vysokohorské prostredie

with Nekomentované

Stabilné anticyklonálne počasie, ktoré zasiahlo Európu v druhej a tretej júnovej dekáde 2021 viedlo k dlhšie trvajúcemu obdobiu extrémne vysokých teplôt vzduchu na celom území Slovenska – horúcej vlne. Štúdie z celého sveta … čítať ďalej >

Ústav vied o Zemi SAV úspešne bodoval v Cenách Slovenskej akadémie vied za rok 2020

with Nekomentované

V komornom prostredí Malého kongresového centra SAV v Bratislave na Štefánikovej ulici  oceňovali aj tento rok špičkových vedcov SAV. Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyšším ocenením tvorivej činnosti jej vedcov. Dodržiavanie prísnych … čítať ďalej >

1 2 3 4 5 6 13